Op-Stap vzw is een federatie van vormingsinstellingen in hoofdzaak voor personen met een lichte tot matige verstandelijke handicap en hun omgeving. Via een sociaal-culturele werking wil

Op-Stap vzw bijdragen tot het volwaardig burgerschap van personen met een lichte tot matige verstandelijke handicap.

Op basis van aangepaste sociaal-culturele methoden biedt de federatie niet-formele educatie aan in een onafhankelijke setting, via een open aanbod, vanuit een emancipatorisch perspectief.

Het sociaal-culturele vormingswerk richt zich op verschillende levensdomeinen en levensaspecten: wonen, werken, sociaal, vrijetijd, cultureel, intercultureel en digitaal.

De deelnemers hebben een zo groot mogelijke inbreng in het vormingsproces.

Op-Stap vzw is er van overtuigd dat ieder mens, wie hij of zij ook is, een uniek wezen is met veel potentiŽle mogelijkheden. Daarom daagt de federatie deelnemers uit tot een realistische maar positieve kijk op hun eigen situatie en persoon, het bewust worden van eigen mogelijkheden, het verder ontwikkelen van hun kwaliteiten en sociale vaardigheden, het verwerven van noodzakelijke inzichten in de samenleving, alsook het ondersteunen naar een volwaardige deelname aan de samenleving, op hun geŽigende manier.