De federatie Op-Stap vzw biedt niet-formele educatie (niet beroepsgericht) aan waarbij persoonlijke ontplooiing, culturele en maatschappelijke participatie centraal staan. Ontmoeten en leren van gelijken krijgt bijzondere aandacht. Zij ondersteunt deelnemers in hun weg naar integratie en deelname aan een meer inclusieve samenleving. We werken met een open aanbod: hierdoor worden mensen samengebracht uit verschillende leef- en woonsituaties in een onafhankelijke setting. Vanuit een jarenlange ervaring werken we met aangepaste, ervaringsgerichte sociaal-culturele methodieken. Hierbij is een minimumvoorwaarde dat de deelnemers in staat zijn tot het functioneren en communiceren in een groep. Specifiek ontwikkelde methodieken:

specifieke methodieken

De Kei vzw vertrekt vanuit de specifieke behoeften en leervragen van de deelnemers: vanuit vooraf bekende globale doelstellingen gaan we met de deelnemers op zoek naar hun concrete behoeften en leervragen. De nadruk ligt op langdurige projecten met overnachtingen: reeksen van vijf of zes tweedaagsen, dubbele weekends of weekformules.

Digistap vzw wil deelnemers 'stap voor stap' hun digitale competenties laten ontwikkelen, rekening houdend met hun mogelijkheden, behoeften en leervragen. We doen dit met een gevarieerd aanbod waarbij zowel ruimte is voor langdurige projecten als voor kortere workshops.

een greep uit ons aanbod

De Kei vzw: zelfstandiger worden, inzicht in eigen levenssituatie en het maatschappelijk gebeuren, communicatieve en relationele vaardigheden, expressievaardigheden, culturele deelname en ontdekkingen.

Digistap vzw: basiscomputercursussen, vervolgcursussen, digitale fotografie, omgaan met sociale netwerken, digitale weerbaarheid, digitale veiligheid,..