Op-Stap vzw gelooft rotsvast in de kansen en de potentiŽle mogelijkheden van personen met een verstandelijke handicap. Dit heeft tot gevolg dat er steeds vertrokken wordt vanuit hun mogelijkheden, zonder zich blind te staren op hun beperkingen. Het vertrekpunt is de gelijkwaardigheid van personen met een verstandelijke handicap. Dit resulteert in een volwassen en gelijkwaardige benadering waarbij de deelnemers gestimuleerd worden tot een zo groot mogelijke inbreng.

We onderhouden goede contacten met de omgeving van personen met een verstandelijke handicap. Zij zijn een onmisbare schakel om de doelgroep zo ruim mogelijk te bereiken en hun behoeften te detecteren. We kiezen er bewust voor om te werken als onafhankelijke federatie en ledenverenigingen. We werken samen met anderen, maar maken geen deel uit van eender welk samenwerkingsverband, koepel, woon- of werksituatie.

Het vormingsaanbod voor de omgeving is er op gericht hen kritisch te bevragen en te laten stilstaan bij hun eigen denken en handelen t.a.v. de doelgroep. De finaliteit van het vormingsaanbod voor de omgeving is het mogelijk maken van het volwaardig functioneren van personen met een verstandelijke handicap binnen onze samenleving.