Uitgangspunt is de gelijkwaardigheid/eigen waarde van personen met een verstandelijke handicap en ons rotsvast geloof in hun potentiële mogelijkheden. Dit resulteert in een volwassen benadering waarbij de deelnemers gestimuleerd worden tot een zo groot mogelijke inbreng.

Handicap? Beperking?

De term ‘personen met een verstandelijke beperking’ vinden wij respectvoller voor onze deelnemers. Daarom ijveren wij mee voor het internationaal en gemeenschappelijk gebruik van deze term.