Op-Stap vzw is een federatie waar twee landelijke, pluralistische en onafhankelijke vormingsinstellingen voor personen met een handicap deel van uitmaken: De Kei vzw en Digistap vzw. Zij richten zich met hun aanbod in de eerste plaats tot personen met een lichte tot matige verstandelijke handicap die bekwaam zijn om te werken in een maatwerkbedrijf (voor 01/04/2015 beschutte werkplaats) of in het reguliere arbeidscircuit mits speciale maatregelen of die via het systeem van begeleid werken, vrijwillig worden ingeschakeld. Daarnaast kunnen er nog specifieke groepen van personen met een bijkomende handicap ofwel met een specifieke bijkomende problematiek bereikt worden.

Daar een persoon met een handicap sterk afhankelijk is van hoe zijn omgeving over hem denkt, willen de federatie Op-Stap vzw en haar ledenverenigingen tevens het emancipatieproces van deze doelgroep ondersteunen door vorming aan te bieden aan ouders en familieleden, vrijwilligers en professionelen.